There was an error in this gadget

Thursday, 8 December 2011

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV TAHUN 1


Membuat Corak dan Rekaan


Tahun   :   1
Bidang :   Membuat Corak dan Rekaan
Aktiviti :   Renjisan
Tema    :   Alam Semula Jadi
Tajuk    :   Hiasan
Masa    :   60 minit
Media  :  Alat    : berus, palet dan daun
              Bahan : kertas lukisan, warna aiposter
BBM   :   Contoh-contoh corak teknik renjisan
EMK   :   Elemen Kreativiti dan inovatif

Aktiviti:
1. Set Induksi
2. Guru menunjukkan contoh karya corak  kepada murid .
3. Guru berinteraksi dengan berdasarkan tajuk.
4. Murid menghasilkan corak dengan bimbingan guru berdasarkan  langkah-langkah  yang telah diterangkan oleh guru.
5. Apresiasi seni- murid mempamerkan dan bercerita berkaitan hasil kerja mereka

Tuesday, 6 December 2011

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1

TAHUN SATU


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
1 - 2

MINGGU  TRANSISI  TAHUN  SATU


3

Menggambar

Tema :Alam benda
Tajuk  :Rumah

Aktiviti :Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni  
    dan prinsip rekaan : garisan,
    rupa, warna, imbangan dan
    kepelbagaian) yang terdapat
    pada objek buatan manusia dan
    karya seni dalam penghasilan
    lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.


1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa     organik
1.1.1.3 Jalinan  tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan   
                               warna)

1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-
 jenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: Kreativiti dan inovasi4
Membuat Corak dan Rekaan

Tema :Alam Semulajadi
Tajuk :Hiasan Tabung

Aktiviti: Capan

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni (unsur seni dan  
    prinsip rekaan: rupa, warna,
    jalinan, harmoni, dan kesatuan)
    yang terdapat pada objek buatan
    manusia dan karya seni dalam
    penghasilan corak menggunakan
    teknik capan .


2. Aplikasi pengetahuan,  
    kefahaman, dan kemahiran
    bahasa seni visual menerusi
    penentuan media dan teknik
    dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah


2.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa    organik dan geometri
2.1.1.2 Warna  primer dan sekunder
2.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh


2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni ulangan atau susunan yang seimbang
2.1.2.2 Kesatuan dalam alam semula jadi

2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus, palet, dan daun
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan
2.2.2.1 Teknik capan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan

2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan
5

CUTI TAHUN BARU CINA


6

Membentuk dan Membuat Binaan

Tema: Alam Benda
Tajuk: Kenderaan

Aktiviti: Model

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: rupa, bentuk,
    warna, dan imbangan) yang
    terdapat pada objek buatan
    manusia dan karya seni dalam
    penghasilan model kenderaan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan model.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan model.


4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.


3.1 Persepsi Estetik:
 Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3.2 Aplikasi Seni:
 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.

3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : Kreativiti dan Inovasi


7

Mengenal Kraf Tradisional

Tema: Alam Benda
Tajuk : Wau Bulan

Aktiviti: Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: garisan ,
    rupa, jalinan, warna, kontra, dan
    imbangan) yang terdapat pada
    objek buatan manusia dan karya
    seni dalam penghasilan wau
    dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
   dan rakan berpandukan bahasa
   seni visual, sejarah seni, dan
   budaya.


4.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – (tiada)
4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 ,  krayon, dan bahan gantian
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : Kreatif dan Inovasi
           Keusahawanan


8

Menggambar

Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumah Idamanku

Aktiviti : Catan
Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna dan harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan

teknik catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan catan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.


1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)

1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : Kreativiti dan Inovasi9

Membuat Corak dan Rekaan

Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Penanda buku

Aktiviti: Renjisan dan    
             Percikan

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: rupa, warna,
    jalinan, kontra, ritma, dan
    harmoni) yang terdapat pada
    objek buatan manusia dan karya
    seni dalam penghasilan corak
    menggunakan teknik renjisan dan
    percikan.

2. Aplikasi pengetahuan,
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan corak.


4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni,


2.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Rupa organik
2.1.1.3 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan rawak
2.1.2.3 Harmoni bentuk


2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.


2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus gigi, palet, dan daun
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera .
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan (corak tidak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan

2.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan


10

UJIAN  BULANAN KALI PERTAMA 2011CUTI  PERTENGAHAN  PENGGAL  PERTAMA   2011

11

Membentuk dan Membuat Binaan

Tema: Alam Benda
Tajuk: Baju Kemeja

Aktiviti: Origami

1  Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: rupa, bentuk,
    warna, dan imbangan) yang
    terdapat pada objek buatan
    manusia dan karya seni dalam
    penghasilan origami .

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan
    origami.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual.


3.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.

3.2.2.1 Teknik lipatan/ origami

 3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan

pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : Kreativiti dan Inovasi
            Keusahawanan12

Mengenal Kraf Tradisional

Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anyaman Mata Bilis

Aktiviti: Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: garisan ,
    rupa, jalinan, warna, kontra, dan
    imbangan) yang terdapat pada
    objek buatan manusia dan karya

    
    seni dalam penghasilan anyaman  
    kelarai.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan
    anyaman.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan anyaman.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
   dan rakan berpandukan bahasa
   seni visual, sejarah seni, dan
   budaya.


4.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
4.1.1.2 Rupa geometri

4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Ritma dan Pergerakan

4.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat Tiada

4.2.2.2 Bahan – pensel warna 
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
4.2.3.1 Teknik – Mewarna kelarai

4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D


4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya seni.
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf

4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          TMK


13

Menggambar

Tema: Alam Semulajadi
Tajuk : Jambangan Bunga

Aktiviti : Capan

1. Bahasa seni visual yang terdapat
    pada alam ciptaan Tuhan, objek
    buatan manusia, dan karya seni
    (unsur seni dan prinsip rekaan:
    garisan, rupa, jalinan, dan
    harmoni) yang terdapat pada
    objek buatan manusia dan karya
    seni dalam penghasilan lukisan
    menggunakan teknik capan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
   kefahaman bahasa seni visual

    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.


1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa organik
1.1.1.3 Jalinan tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)


1.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna ,bendi, bawang,surat khabar
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan, warna air, warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
14

Membuat Corak dan Rekaan

Tema : Alam Benda
Tajuk : Pembalut Hadiah

Aktiviti  : Titisan

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual ( unsur seni
    dan prinsip rekaan: warna,
    jalinan, ritma, dan pergerakan,
    serta imbangan) yang terdapat
    pada objek buatan manusia dan
    karya seni dalam penghasilan
    corak menggunakan teknik itisan.

2. Aplikasi pengetahuan,
    kefahaman dan bahasa seni
    visual menerusi penentuan media
    dan teknik dalam penghasilan
    corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual.


2.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus dan palet
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan

2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan


15 - 16

Membentuk dan Membuat Binaan

Tema: Alam Benda
Tajuk: Kapal Selam

Aktiviti : Model
1.        Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada   objek  buatan manusia dan karya seni.
2.        Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.        Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya.
4.        Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


3.1  Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual  yang terdapat pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa – geometri
3.1.1.2 Bentuk – 3D [ konkrit ]
3.1.1.3 Warna – Primer


3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1  Imbangan –  Semetri      
3.2  Aplikasi Seni  :      
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1Mengenal  dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1  Alatan – Gunting, Pisau
3.2.1.2  Bahan – Botol Plastik, Gam PVA, 
Masking Tape, Double Sided Tape, Surat Khabar,Cat Pelaka.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan  proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik – Membina dan embentuk

3.3   Ekspresi Kreatif:               
 Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran  bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara Kreatif
3.3.2  Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi17 - 18

Mengenal Kraf Tradisional

Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anyaman Kelarai

Aktiviti: Anyaman


1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: garisan ,
    rupa, jalinan, warna, kontra, dan
    imbangan) yang terdapat pada
    objek buatan manusia dan karya
    seni dalam penghasilan anyaman
    kelarai.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan
    anyaman.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan anyaman.

4  Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.


4.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Ritma dan pergerakan ritma biasa

4.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan

karya
4.2.3.1 Teknik – anyaman kelarai

4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni  3D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf
4.3.2.1 Teknik anyaman kelarai

4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
           Keusahawanan19

Menggambar

Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumahku

Aktiviti : Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: rupa, warna,
    harmoni, dan kesatuan) yang
    terdapat pada objek buatan
    manusia dan karya seni dalam
    penghasilan lukisan
    menggunakan teknik kolaj.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
   dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya seni
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.


1.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa  geometri
1.1.1.2 Warna bebas
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna

1.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat gunting
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNCUTI  PERTENGAHAN  TAHUN

21

Membuat Corak dan Rekaan

Tema: Alam Benda
Tajuk: Corak Motif Huruf

Aktiviti : Lukisan


1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa  seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: rupa, warna,
    garisan, kontra, dan imbangan)
    yang terdapat pada objek buatan
    manusia dan karya seni dalam
    penghasilan corak menggunakan
    teknik lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan,
    kefahaman bahasa seni visual
   menerusi penentuan media dan
   teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.


2.1 Persepsi Estetik:
 Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan bersilang
2.1.1.2 Rupa geometri
2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Imbangan bentuk2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – (tiada)
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan,krayon atau oil pastel, pensel warna
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


22

Membentuk dan Membuat Binaan

Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Songkok
           Kemerdekaan

Aktiviti:Model


1.        Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada   objek  buatan manusia dan karya seni.
2.        Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.  Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya.
4.        Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


3.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna asas
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri
3.1.2.2 Kontra warna

3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kad manila, gam, pensel, krayon, magic pen dan bahan hiasan.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif:
 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan

bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : Kreativiti dan Inovasi23

Mengenal Kraf Tradisional

Tema:Alam semulajadi
Tajuk:Ikan Ajaib

Aktiviti: Anyaman


1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: garisan ,
    rupa, jalinan, warna, kontra, dan
    imbangan) yang terdapat pada
    objek buatan manusia dan karya
    seni dalam penghasilan anyaman
    dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual

    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan
    anyaman.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan anyaman.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.


4.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak  dan sentuh
4.1.1.4 Warna sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna

4.1.2.2 Imbangan – asimetri

4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan kertas warna yang telah di gunting, gam, magic pen
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik anyaman

4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menggunakan asas seni reka(unsur dan prinsip)

4.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK


24

Menggambar

Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Manggaku

Aktiviti: Kolaj


1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: rupa, warna,
    harmoni, dan kesatuan) yang
    terdapat pada objek buatan
    manusia dan karya seni dalam
    penghasilan lukisan    
    menggunakan teknik kolaj.

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan lukisan.


4. Apresiasi terhadap karya seni
    dan rakan berpandukan bahasa  
    seni visual, sejarah seni, dan
    budaya.1.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa organik dan geometri
1.1.1.2 Warna bebas
1.1.1.3 garisan – garisan putus putus
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat gunting
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
           TMK.25

Membuat Corak dan Rekaan

Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Sayangku Tompok

Aktiviti:Lukisan


1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual ( unsur seni
    dan prinsip rekaan: warna,
    jalinan, ritma, dan pergerakan,
    serta imbangan) yang terdapat
    pada objek buatan manusia dan
    karya seni dalam penghasilan
    corak menggunakan teknik
    lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan,
    kefahaman dan bahasa seni
    visual menerusi penentuan media
    dan teknik dalam penghasilan
    corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual, sejarah seni.2.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat tiada
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak  terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
         kreatif
2.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang.

2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan26

Membentuk dan Membuat Binaan

Tema: Alam Benda
Tajuk: Ikan Oh Ikan

Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman
    bahasa seni visual (unsur seni
    dan prinsip rekaan: rupa, bentuk,
    warna, dan imbangan) yang
    terdapat pada objek buatan
    manusia dan karya seni dalam
    penghasilan origami

2. Aplikasi pengetahuan dan
    kefahaman bahasa seni visual
    menerusi penentuan media dan
    teknik dalam penghasilan  
    origami.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai
    sumber, kajian, dan teknologi
    dalam penghasilan origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
    dan rakan berpandukan bahasa
    seni visual,dan sejarah seni.


3.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan – asimetri

3.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan

media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan  magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.


3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
            Keusahawanan
27

Mengenal Kraf Tradisional

Tema:Permainan
          Tradisional
Tajuk:Wau

Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 dan dua jenis kertas warna,

4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik –Lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK28

Menggambar

Tema:Alam Semulajadi
Tajuk:Anak Ayam

Aktiviti:Capan Jari

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,

kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi29

Membentuk dan Membuat
Binaan

Tema: Alam Semulajadi
Tajuk:Rupa Haiwanku

Aktiviti:Capan

1.           Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada   objek  buatan manusia dan karya seni.
2.        Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.           Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya.
4.           Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


3.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa organik
3.1.1.2 Bentuk ilusi
3.1.1.3 jalinan - tampak
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 harmoni – bentuk, rupa dan warna3.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat palet, berus warna,daun,bendi, bawang dan surat khabar.
3.2.1.2 Bahan kertas lukisan, warna air
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual


3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
            Keusahawanan30

UJIAN  BULANAN  KALI  KEDUA  2011

31

Membuat Corak Dan Rekaan

Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anak Udang

Aktiviti:Capan Jari


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,. 2.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna asas
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus warna,palet dan surat khabar.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air,warna poster atau tempera

2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik capan

2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak menggunakan teknik capan

2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan

CUTI  PERTENGAHAN  PENGGAL KEDUA32

Mengenal Kraf Tradisional

Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: hiasan

Aktiviti: Anyaman1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam anyaman

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2          Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan  plastesin(tanah liat) kertas lukisan.
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK


33

Menggambar

Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Hidupan Laut
Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada

objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.


1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat tiada
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna pensel,ikan yang telah dianyam.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik lukisan

1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan

prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


34

Membuat Corak dan Rekaan

Tema:Alam Semula jadi
Tajuk: Gajah yang Comel

Aktiviti: Titisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,.
2.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat penyedut minuman

2.2.1.2 Bahan kertas A4 warna (ungu) pensel ,magic pen dan kertas lukisan
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak  terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan
.


35

Membentuk dan Membuat Binaan

Tema:Alam semulajadi
Tajuk:Ikan Paus

Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


3.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna sekunder dan primier
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan – asimetri

3.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, ,pensel warna dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif

3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya

3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
            Keusahawanan36

Mengenal Kraf Tradisional

Tema:Alam Benda
Tajuk:Topi

Aktiviti:Menganyam

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dalam menghasilkan topi.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topi.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan topi.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa  geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer  dan sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni:
 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting dan pembaris
4.2.2.2 Bahan  kertas A4,kertas lukisan,dan bahan gentian,gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik anyaman

4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 3D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja4.4 Apresiasi Seni:
 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK37

Menggambar

Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Rama-rama

Aktiviti:Catan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan.


4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan


1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi38

PEPERIKSAAN  AKHIR  TAHUN

39

CUTI  HARI  DEEPAVALI

40

Membuat Corak dan Rekaan

Tema:Alam Benda
Tajuk: Cute  Ladybird

Aktiviti:Capan Jari

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna asas
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat palet dan berus warna
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan , warna air atau tempera2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik capan(corak  terancang)


2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan

41 - 42

Membentuk dan Membuat Binaan

Tema:Alam semulajadi
Tajuk:Pepatung

Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


3.1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa model
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder

3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Kesatuan pelbagai unsur alam

3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, hiasan mata,magic pen,pensel warna
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan

bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : Kreativiti dan Inovasi